Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

                                                                                                                    

Historia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.


 

Początki szkolnictwa w Suchej Koszalińskiej sięgają roku  1700. Brak niestety szczegółowych opisów o jej powstaniu. Wiadomo jedynie, że pierwszym nauczycielem był  Jakub Ratzen, który swoich dwudziestu  uczniów  uczył  słownie, bowiem umiejętności liczenia ani pisania nie posiadał. W okresie, gdy musiał odbywać służbę u dziedzica, zajęć nie  prowadził. Często zastępowała go żona. Zresztą nauka prowadzona była  w okresie zimy. Wpisowe do  szkoły  było  bardzo wysokie i wynosiło 10 groszy od   dziecka. Oprócz tego obowiązywała  opłata w naturze. Opiekunem szkoły był dziedzic  Suchej.

stara szkoła

Natomiast jeżeli chodzi o lata  powojenne  XX wieku wiemy, że Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej została otwarta 1 października 1945 r. Była to szkoła, w której pracował jeden nauczyciel. Przy ilości trzydziestu dziewięciu  uczniów, realizował program czterech klas szkoły powszechnej. Społeczeństwo składające się z przesiedleńców z Polski centralnej oraz repatriantów zza Buga chętnie  posyłało swoje dzieci do upragnionej polskiej szkoły. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy powstawały „tysiąclatki” wybudowano  nową szkołę w Suchej Koszalińskiej. Nową szkołę uroczyście   otwarto 24 września 1967 r. Przeniesiono ją ze starego, niewygodnego, ciasnego budynku do nowego, w którym od razu uczyło się prawie 145 uczniów. Jest to budynek, w którym do dzisiaj mieści się nasza  szkoła.Z każdym rokiem  rosła liczba  uczniów i nauczycieli. Niestety, rosła także fluktuacja. I to przede wszystkim na   szczeblu kierowniczym. W latach 1945-1967 kierownikami  szkoły w Suchej Koszalińskiej byli panowie: Osiński, Stefańczak, Klinkosz, Deka, Jędrzejewski, Wiśniewski, Sawicki, Karpiński i Kycia. Nie odbijało się to  jednak na  wynikach w nauce i działalności pozalekcyjnej. W roku 1980 stanowisko już dyrektora szkoły objął Ryszard Wątroba. W ciągu minionego okresu szkołę ukończyło około 700 absolwentów, a w charakterze  nauczycieli i pracowników  obsługi przewinęło się  przez nią blisko 50 osób. W roku 1994 dobudowano do szkoły obiekt o charakterze  sportowym. Jest to sala gimnastyczna, która powstała dzięki ówczesnemu dyrektorowi Ryszardowi Wątrobie i Społecznemu Komitetowi Przyjaciół Szkoły i Rodziny w Suchej  Koszalińskiej. Dzięki sali w szkole powstał Uczniowski Klub Sportowy ze specjalnością  tenisa stołowego.

nowa szkoła

Znaczne były  osiągnięcia szkolnego chóru, piłkarzy ręcznych i lekkoatletów. W latach późniejszych doszły sukcesy  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, działalności zuchowej i harcerskiej, a także  konkursach Szkolnych Kas  Oszczędzania. Przez   kolejne lata placówka rozwijała się, odgrywając istotną rolę  w życiu wsi. Wykształcona kadra prowadziła do  sukcesów dydaktycznych uczniów. Większość uczniów podejmowała naukę  w szkołach średnich. Obecnie znane są sukcesy w konkursach  recytatorskich, teatralnych, plastycznych, ortograficznych, muzycznych, SKO na szczeblu  gminy, powiatu. Chlubą szkoły jest działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego ze specjalnością tenisa stołowego, gdzie laury zdobywa się na szczeblu województwa i kraju. Cieszy fakt wyróżnienia  szkoły  w konkursie Bezpieczna Szkoła, gdzie w obecności szefów rządu  w Warszawie został odebrany dyplom. Jako jedyna szkoła z terenu  byłego województwa  koszalińskiego, została w taki sposób  uhonorowana. Szkoła posiada 10 sal dydaktycznych, gabinet pedagoga. W pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz  pełnowymiarową  salę gimnastyczną z dobrze wyposażonym zapleczem sportowym. Ponadto przy szkole działa oddział przedszkolny. Do szkoły  uczęszczają dzieci z Łazów, Osiek, Kleszcz i Suchej Koszalińskiej. 

Wiele rodzin naszych uczniów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Stawia to przed szkołą  obowiązek  zapewnienia dzieciom nie tylko  jak najlepszych warunków  nauki, ale również  zapewnienie  możliwości  zabawy,  opieki, dożywiania. Wywiązanie się  z tego zadania, jakże odpowiedzialnego, jest możliwe  dzięki:

 

  1. działalności dobrze wyposażonej  świetlicy  szkolnej
  2. dobrze wyposażonej  pracowni komputerowej
  3. liczącej ponad 5000 woluminów  bibliotece szkolnej, z zasobów której korzystają  uczniowie  szkoły
  4. stołówce szkolnej, wydającej smaczne obiady
  5. działalności UKS-u ze specjalnością tenisa stołowego
  6. działalności chóru szkolnego
  7. ofercie  zajęć pozalekcyjnych
  8. współpracy  ze środowiskiem

  Dobry wizerunek szkoły i świetna atmosfera to plusy szkoły.