Kontakt

tarcza


STOWARZYSZENIE


RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY


W SUCHEJ KOSZALIŃSKIEJ


76-004 Sianów


  ul.Morska 6


                                                      Sucha Koszalińska


                                                      Tel./Fax (094) 318 58 23


                                                      e-mail: spsucha@sianow.pl


                                                                 NIP 4990646280   Regon 321201603


                                                          KRS-0000412215/data założenia-28.02.2012/