List do rodziców

Szanowni Państwo!

 

Członkowie Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej podjęli się trudu uratowania szkoły i utrzymania jej w dotychczasowej formie. Musieliśmy podjąć zdecydowane kroki, gdyż wcześniejsze konsultacje nie sprzyjały merytorycznym dyskusją a wprowadzanie niejasnych deklaracji doprowadziłoby do likwidacji naszej Szkoły zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.11.2011 roku. Uchwała jasno precyzuje zamiary w stosunku do szkoły w Suchej Koszalińskiej i wyznacza termin do 10.05.2012 r. na przekazanie jej w drodze umowy do prowadzenia osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej jako jedyne złożyło list intencyjny informujący o woli przejęcia szkoły, dla wspólnego dobra rodziców dzieci uczących się w szkole w Suchej i zagwarantowanie dalszego procesu edukacji naszych dzieci przez kadrę pedagogiczną na wysokim poziomie jaką szkoła posiada.

 

 

 

W dniu 26.04.2012 zastała podpisana umowa pomiędzy Gminą Sianów reprezentowaną przez Burmistrza Macieja Berlickiego a Stowarzyszeniem Rodziców. Zagwarantowane zostały warunki zaproponowane przez Stowarzyszenie, co daje nam pełną gwarancje na istnienie szkoły nawet w lepszych warunkach niż dotychczas. Gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność.

 

 

 

Liczymy na Państwa poparcie i pełne zaufanie.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodziców

 

Uczniów Szkoły     

 

w Suchej Koszalińskich.