List intencyjny


Sucha Koszalińska, 10.02.2012r.

 

 

 

 

 

                                                      Burmistrz

                                                      Gminy i Miasta Sianów

 

List intencyjny

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie reorganizacji szkół w gminie Sianów oraz nawiązując do Uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, po konsultacjach społecznych i zachęcie ze strony organu prowadzącego rodzice uczniów powołali Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej, które potwierdza zamiar przejęcia prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej zgodnie z art. 5 pkt. 5g-5r ustawy o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Zgłaszamy również pełną gotowość do podjęcia rozmów w celu uzgodnienia warunków umowy dotyczącej przejęcia w/w szkoły.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców Uczniów

 

Szkoły w Suchej Koszalińskiej