Punkt Przedszkolny ,,Muszelki"

 

przedszkole

 

Punkt przedszkolny działa na podstawie

wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

na prowadzenie punktu przedszkolnego nr 10/2012

zaświadczenie  ZAOO.I.4430.2012 z dnia 28.09.2012 r.

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8:00-8:30

Zabawy swobodne wg pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę lub orientacyjno – porządkowe.

8:30 – 8:45

Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:00

Czynności higieniczne.

9:00 – 9:30

Śniadanie.

9:30 – 9:45

Czynności samoobsługowe, higieniczne (mycie zębów).

9:45 – 10:45

Zajęcia dydaktyczne. Zabawy muzyczno – ruchowe.

10:45 – 11:00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na zewnątrz.

11:00 – 11:50

Spacer, lub gry i zabawy w ogródku przedszkolnym.

11:50 – 12:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 13:00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualne z dzieckiem słabszym, gry dydaktyczne, kolorowanie obrazków.

 

 


 
 

Pracownicy przedszkola:

 


1. Zofia Zygmunt – mgr pedagogiki w zakresie pracy K- O, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

 


2. Anna Maślanka  - pomoc nauczyciela.