Ogłoszenie o możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

halaStowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej jako organ prowadzący szkołę, upoważnia Dyrektora, do zawierania umów najmu sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych. Wynajem pomieszczeń dokonuje sie na podstawie zawartych umów najmu w/g określonego wzoru (do pobrania na stronie). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer szkoły.Wszystkie uzyskane środki z wynajmu pomieszczeń, przeznaczone zostaną na organizację zajęć pozalekcyjnych i wycieczki szkolne.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW UCZNIÓW w Suchej Kosz.