Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły:

Alicja Dunowska - Jakóbczak

spsucha@sianow.pl 

                                                                

Nauczyciele przedmiotów:

Barbara Szczerkowska - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Ewa Hrywka - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Izabela Pawliszyn - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Aleksandra Kopernik - edukacja przedszkolna

Agnieszka Bors - język polski, wdż

Joanna Tesmer - historia

Grzegorz Cholewicz - matematyka
Anna Wojcieszek - plastyka

Arkadiusz Gewartowski - muzyka

Kamila Przybysz - zajęcia logopedyczne

Sebastian Wroński - wychowanie fizyczne i technika

Anna Wrońska - przyroda, geografia, pedagog

Daniela Gazicka - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

Marta Fałdasz - język angielski

Jolanta Lemankiewicz - język niemiecki

Renata Pomian - biologia

Tomasz Woźniak - chemia

Włodzimierz Zimnowłocki - fizyka

Kamila Przybysz - logopedia

Aneta Witenas - terapia psychologiczno-pedagogiczna, socjoterapia

Paweł Łapiczak - religia

 

Administracja szkolna:

Aneta Drozd - sekretarz szkoły

 

Pracownicy szkoły:

Czesława Karaś - starsza woźna

Anastazja Kuna - dbałość o czystość w szkole